GSM KOMANDERI I KONTROLERI

GSM komander GM-2

GSM komander GM-2 (commander) namjenjen je za daljinsko upravljanje i nadgledanje određenih uređaja i sustava preko mobilne GSM mreže slanjem SMS poruka. Uređaj ima 2 digitalna ulaza i izlaza preko kojih se mogu kontrolirati dva elektro uređaja te nadgledati status dvaju senzora sa standardnim GSM mobilnim telefonom.
Na digitalnim ulazima se prikupljaju odgovarajući podaci - informacije o svim promjenama koje se događaju na uređajima - senzorima koji su priključeni na te ulaze te se potom ti podaci o promjenama mogu slati putem GSM mreže, odnosno putem SMS poruke do korisnika.
Uz GSM komander GM2 za njegovu funkcionalnost je potrebna SIM kartica mobilnoga operatera (GSM 900/1800 MHz).

Tipična namjena uporabe je uključenje/isključenje električnih uređaja s određenim kašnjenjem kao i generiranje alarmnih obavjesti (SMS) na temelju prikupljanih informacija dobivenih od odgovarajućih senzora (za vrata, gibanje, temperaturu, razinu tekućine, plin it.d.)

Odgovarajuće naredbe za promjene na jednom ili dva električna uređaja sa udaljene lokacije komanderu GM-2 šalju se preko GSM mobilnog telefona, odnosno SMS porukama. Komander GM-2 prima automatski generirane SMS alarme od jednog ili dva konektirana senzora i šalje ih na odgovarajući GSM mobilni telefon.

Za kvalitetan i pouzdan rad komandera potrebno je imati:

  • Valjanu SIM karticu GSM operatera, koja se umetne u komander
  • Dobar nivo GSM signala na lokaciji gdje se postavlja komander
  • Električno napajanje 230VAC, 50/60Hz
  • Baterijsko napajanje (opcionalno) - za rad komandera u slučaju nestanka elekrične energije

Radi fizičke zašite ili zaštite od vlage, od prašine, temeperature i sl. komander se može ugraditi i u odgovarajuće kućište (GEWISS - modul GV40023)

Postoje 2 verzije GSM komandera GM-2 i to:

  • GM - 2V, koji se koristi za otvaranje garažnih vrata ili dvorišnih vrata ili drugih barijera - vrata, pozivanjem GSM broja (SIM kartice) komandera GM-2
  • GM - 2A, koji se koristi za nadzor prijevoznog sredstva -alarm krađe             

U paketu - kompletu su: komander, antena i upute za uporabu.

   

Smart Technologies

SMART_Board_885.jpg
   

AVOCOR

Vividtouch logo.jpg
   

Panasonic

panasonic_logo.jpg
   

Aastra

aastra_logo.jpg
   
© ALLROUNDER