O NAMA

Djelatnost

 

INTERAKTIVNI EKRANI/PANELI/ZASLONI I PLOČE (SMART board)

Konsalting, prodaja, implementacija i održavanje:

 • interaktivnih ploča (SMART Board) različitih formata, dimenzija, modela i tipova izvedbe, sa i bez projektora i dr.
 • Interaktivnih ravnih (flat) ekrana/panela/zaslona
 • interaktivnih folija na izlozima (folija + projektor ili  LCD TV
 • prateće interaktivne i prezentacijske opreme i softvera: dokument kamera, interaktivnih ekrana/monitora, flat panela, interaktivnih stolova, i dr.
 • softvera za interaktivnu edukaciju i business

 

INTERAKTIVNI VIDEOKONFERENCIJSKI SUSTAVI 

Konzalting, prodaja, implementacija i održavanje:

 • različitih tipova interaktivnih videokonferencijskih sustava za različite namjene (obrazovanje i business)
 • videokonferencijskih sustava kao što su: sobni (room), osobni (desktop),  mobile, za komunikaciju preko TCP/IP, SIP ili ISDN protokola.

 KUĆNE TELEFONSKE CENTRALE, POZIVNI I KONTAKT  CENTRI

Konsulting, prodaja,  implementacija i održavanje

 • analognih, digitalnih, hibridnih i IP kućnih telefonskih centrala ( Panasonic, Aastra - Businessphone, ...)
 • pratećih rješenja i opreme za telefoniju kao što su: CDR - softveri za praćenje i zapis telefonskih troškova, govorne pošte, automatski posrednici, i dr.
 • analognih i ISDN BRI i PRI GSM gatewaya, odnosno uređaja za direktan pristup u GSM mrežu i smanjenje troškova komunikacije između fiksne i mobilne mreže
 • GSM komandera  / komunikatora (commander), odnosno uređaja za daljinski nadzor, upravljanje, kontrolu putem GSM mreže

 RAČUNALNE MREŽE - STRUKTURNO KABLIRANJE (LAN i WLAN)

 • konsulting, projektiranje, isporuka opreme, izvođenje i atestiranje ( certificiranje ) računalnih LAN i WLAN mreža, odnosno mreža strukturnog kabliranja svih kategorija ( Cat.5E, Cat.6, Cat.7 ), s jamstvom do 25 godina.
 • prodaja kompletne pasivne opreme za lokalne računalne mreže, od kabela, komunikacijskaih ormara, patch panela i kabela, vodilica kabela do priključnica i dr.
 • prodaja i implementacija aktivne data komunikacijske opreme za data/računalne mreže kao što su: preklopnici ( switchevi ), usmjerivači ( routeri ), modemi, mrežne kartice i dr.
 • povezivanje dvaju ili više udaljenih lokacija / LAN mreža u jedinstvenu /data mrežu ( optikom ili bakrom ).
 • prodaja i implementacije software za nadzor i upravljanje data / računalnim mrežama.

 MULTIMEDIJA

 • Konsulting, isporuka opreme, izvođenje i održavanje različitih multimedijalnih rješenja i sustava, svih veličina i za različite namjene.
 • konsulting, prodaja, implementacija i održavanje najmodernije videoprezentacijske i projekcijske opreme kao što su: videokonferencijski sustavi, interaktivne ploče (SMART board), videoprezentacijski - informacijski izlozi na dodir (touch), videozidovi, projektori, prezentacijska platna, plazme i LCD TV, dokument kamere i dr.

 VIDEOZID SUSTAVI 

 • prodaja i implementacija profesionalnih videozidova, različitih oblika, veličina i za različite namjene.

 USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE I ODRŽAVANJA

 • podrška korisnicima i projektantima u izradi rješenja, projektne dokumentacije i troškovnika za data, videokonferencijsku, telefonsku (voice) i računalnu opremu i sustave te za računalne LAN i WLAN mreže.
 • usluge održavanja i dijagnostike data, videokonferencijske, telefonske (voice) i računalne opreme i sustava te za računalne LAN i WLAN mreže, na lokaciji korisnika (on-site) i radionički.
 • usluge sistem - inženjerskih i sistem - administratorskih poslova
 • usluge mjerenja i certificiranja LAN i WLAN računalnih mreža


Povijest

R I D  d.o.o.  je privatno trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, a utemeljeno je 1991. godine, pod nazivom Infotehna servis.

Namjera je utemeljitelja bila da svoja znanja i zamisli o organizaciji, sadržaju i načinu poslovanja u području projektiranja i izgradnje računalnih sustava, te o proizvodnji, prodaji i održavanju elektroničkih uređaja, provjere samostalnim nastupom na tržištu.

Tradiciju i kontinuitet RID d.o.o. gradilo je na dugogodišnjem, često pionirskom djelovanju osnivača i suradnika u praćenju, osmišljavanju i primjeni najkvalitetnijih IT rješenja i opreme za informatičko - komunikacijske i poslovne sustave.

Od osnutka do danas jedini je cilj bio kvalitetno udovoljiti zahtjevima korisnika upućujući ih pritom na nove tehnologije, u čijem je uvođenju na ove prostore RID d.o.o.odigralo značajnu ulogu. Neki od tih poduhvata bili su instaliranje prvih mreža diljem Hrvatske, izgradnja prvih multiprotokolnih mreža ( TCP/IP, IPX, SNA ) i privatnih multiprotokolnih WAN mreža, te dovođenje vodećih svjetskih proizvođača računalne i komunikacijske opreme na naše tržište.

RID d.o.o. je pravodobno uočilo, pripremilo se i podržalo svoje korisnike u tehnološkom zaokretu od klasičnih na suvremene informacijsko - komunikacijske i multimedijalne sustave, a stečenim je znanjem i iskustvom osiguralo svoje mjesto među vodećim hrvatskim tvrtkama specijaliziranima za njihovo projektiranje, izgradnju i održavanje.

Poslovanje RID d.o.o. temelji se prije svega na održavanju visoke razine vlastitoga stručnog potencijala, ali isto tako, i na razgranatoj poslovnoj suradnji s tvrtkama, ustanovama i stručnjacima u zemlji i inozemstvu. Na navedenom se zasniva i program razvoja kojim je predviđena visoka specijalizacija i stvaranje kadrovskih i materijalnih pretpostavki za usvajanje i distribuciju novih dostignuća u informatici i telekomunikacijama.

Vizija, misija i strategija

VIZIJA

Biti prepoznati po:

Znanju - dokazanom i vezinim s područjem i predmetom rada
Sposobnosti – stjecanja, prijenosa i primjene znanja
Volji - za učinkovitu upotrebu znanja i sposobnosti

MISIJA

Naša je misija transfer znanja: ostvariti pristup tamo gdje se znanje stvara i materijalizira, usvojiti ga, dodati mu vlastito i prenijeti ga onima kojima je potrebno.

Veliki sustavi i subjekti koji ih prate koriste, stvaraju i materijaliziraju znanja-pretvaraju ih u proizvode i rješenja sukladno potrebama tržišta koje nastoje kontrolirati i njime upravljati. Cilj im je pristupiti i pridobiti svakog potencijalnog kupca, no to ne mogu sami.

Kupcima su potrebna rješenja i proizvodi koji će na najbolji način zadovoljiti njihove potrebe, ali nemaju dovoljno znanja i informacije da ih sami pronađu, odaberu, nauče se njima služiti, stave u funkciju i održavaju.
To je zadaća koju želimo obavljati. Ključne su riječi znanje, sposobnost i dakako volja.

POSLOVNA STRATEGIJA I POLITIKA
RID d.o.o. je tijekom svojeg uspješnog dugogodišnjeg poslovanja ostalo dosljedno svojoj razvojnoj strategiji: ulaganju u vrhunsko informatičko znanje na području računalnih i telekomunikacijskih sustava ( data, voice, video, multimedija, LAN, WAN ), proizvoda i IT rješenja ( u domeni inormatičko - komunikacijskih i poslovnih sustava ), što pretpostavlja stalno unapređivanje kadrovske osnovice, održavanje i proširivanje poslovnih odnosa sa vodećim svjetskim proizvođačima i sustavno širenje mreže korisnika, temeljeno na kvaliteti usluga i sposobnosti efikasnog rješavanja raznovrsnih komercijalno-tehničkih problema koje svakodnevno generira odabrano područje rada.

Temeljna poslovna orijentacija poduzeća jest pružanje sistem - integratorske podrške ključnim korisnicima sa dominirajućom projektnom prodajom, značajno zastupljenom produktnom prodajom, te tehničkom podrškom i naprednim uslugama.

Svoje ciljeve ostvarujemo proširenjem i unapređenjem sadržaja i oblika poslovne suradnje sa partnerima i ključnim korisnicima,sa težištem na razvoju kooperacijske mreže i outsourcingu, te širenjem na nova tržišta, samostalno i u suradnji sa strateškim partnerima, uz oslonac na lokalne IT tvrtke ( poslovno povezivanje, transfer znanja u područjima sistem integracije, produktne i projektne prodaje, tehničke podrške i usluga ).

   

Smart Technologies

SMART_Board_X880E.jpg
   

AVOCOR

Vividtouch logo.jpg
   

Panasonic

panasonic_logo.jpg
   

Aastra

aastra_logo.jpg
   
© ALLROUNDER