KUĆNE TELEFONSKE CENTRALE - CALL CENTRI

Telefonske centrale

Nudimo različite tipove telefonskih sustava, odnosno kućnih telefonskih centrala, u ovisnosti o izvedbenoj tehnologiji i to: IP, digitalne, hibridne i analogne.

U našem asortimanu su telefonski sustavi:

                      

   Panasonic - TDA sustavi                       Aastra - Businessphone sustavi                       E-Generis - Eurogeneris sustavi

U ovisnosti o poslovnim i komunikacijskim potrebama korisnika, predlažemo optimalana rješenja telefonskih sustava i njihove konfiguracije, te ih također implementiramo i održavamo.

Opširnije ...

Call i Contact centri

Uđite čim prije u svijet Pozivnih i Kontakt centara!

Jer, opstati i preživjeti će oni poslovni subjekti koji će biti prilagodljivi, biti kreativni, biti inovativni, koji će imati hrabrosti biti drukčiji, koji će razmišljati globalno i koji će omogućiti kontakt kroz uporabu izabrane i novonastajuće tehnologije.

 

                              

Ako u svakodnevnom pružanju određenih usluga telefonom vašim strankama - korisnicima imate:

  • veliki broj dolaznih poziva stranaka koji traže vaše usluge
  • veliki broj odlaznih poziva (istraživanje tržišta, anketiranje, kampanje, ...)
  • veliki broj propalih ili ponovljenih poziva
  • predugo trajanje razgovora sa strankama
  • predugo čekanje stranaka na uslugu
  • klasičnu organizaciju i način rada i
  • neefikasno ručno evidentiranje izvršenih usluga

kao rezultat toga imate NEZADOVOLJSTVO vaših stranaka - korisnika,  jer je čekanje na vezu za stranku duže i neugodnije, nego za davatelja usluga, a za davatelja usluga je davanje usluga mnogo duže i kompliciranije, nego za stranku.

Opširnije ...

   

Smart Technologies

SMART_Board_SBM680.jpg
   

AVOCOR

Vividtouch logo.jpg
   

Panasonic

panasonic_logo.jpg
   

Aastra

aastra_logo.jpg
   
© ALLROUNDER