GSM GATEWAY - Pristupnik mrežama

GSM gateway - pristupnik

 

Svakodnevno imate potrebu telefonske komunikacije sa korisnicima iz različitih mreža. No, troškovi komunikacije između fiksnog i mobilnog ( GSM ) telefona su značajno skuplji, nego ako je komunikacija između dva telefona u istoj mreži ( bilo fiksnoj ili mobilnoj ).
Zato su veliki troškovi telefoniranja između dvaju različitih telefonskih mreža ( fiksne i mobilne ) te njihovo kontroliranje, postali danas jedan od važnih faktora poslovanja u mnogim tvrtkama i institucijama i cilj ih je čim više smanjiti.
Upravo uređaj GSM gateway ( poveznik / pristupnik ) omogućuje smanjenje troškova komunikacije između fiksne i mobilne mreže. 

 

 

 

           Slika 1. - Princip implementacije i funkcije GSM gateway-a

Uređaj GSM gateway se može priključiti:

  • na kućnu telefonsku centralu, odnosno na ulazno / izlazni javni vod - trunk ili lokalni priključak - extension, preko kojih se onda ostvaruje direktna veza sa GSM mobilnom mrežom ili
  • direktno - samostalno na GSM mrežu te se na njega onda priključe fiksni telefon ili telefaks ili ..

Pri priključenju GSM gateway-a na kućnu telefonsku centralu, bilo na javni vod ili lokalni priključak, samu kućnu telefonsku centralu tada treba programirati tako da svi pozivi prema fiksnoj mreži idu standardno prema trunkovima - vodovima, odnosno javnim linijama davatelja usluga fiksne telefonije, a sve pozive prema mobilnoj mreži treba programski preusmjeriti na neki od GSM gateway-a u koje su prethodno stavljene valjane SIM kartice vašeg davatelja usluga mobilne telefonije ( povoljno je da s njim imate ugovor za VPN kako bi vam pozivi u VPN-u bili besplatni ).

Tako svi telefonski pozivi upućeni prema mobilnoj GSM mreži, s bilo kojeg lokalnog broja na kućnoj telefonskoj centrali bivaju automatski preusmjereni na GSM gateway i preko njega se onda uspostavlja veza s biranim GSM korisnikom. Na taj način GSM gateway igra ulogu "posrednika" između lokalnog broja na kućnoj telefonskoj centrali i biranog mobilnog telefona.

Troškovi telefoniranja tada se obračunavaju po tarifi koja vrijedi u mobilnoj mreži, a koja je značajno niža - povoljnija, nego tarifa koja vrijedi za telefoniranje između fiksne i mobilne mreže.
Tako se sa svakim pozivom prema mobilnoj mreži ostvaruju uštede i smanjuju troškovi telefoniranja između fiksne i mobilne telefonske mreže.

Na lokacijame gdje ne postoji fiksna telefonska linija GSM gateway se može direktno, bez kućne telefonske centrale priključiti na GSM mrežu te se koristiti u kući ili uredu kao uređaj na koji se mogu priključiti: 2 fiksma telefonska aparat, telefaks uređaj, PC i intternet i na taj način GSM gateway omogućava komunikaciju preko GSM mreže ( SIM kartice )

Po vrsti vanjske linije - voda, odnosno vrsti priključka na koji se GSM gatwey priključuje, dijele na ISDN ( digitalne )  i analogne ( klasične-standardne ).
GSM gateway-i se osim na javnu vanjsku liniju - vod, mogu također spojiti i lokalni telefonski priključak - ekstenziju.

 

GSM gateway - analogni

 

Koristi se kao analogno sučelje za komunikaciju između fiksne i 900/1800 MHz GSM mobilne mreže.
Konektira se na PBX ( kućna telefonska centrala, bilo kojeg proizvođača i tipa ):

  • analogno sučelje ( a,b ) na standardni TE lokalni telefonski priključak ili
  •  analogni priključak za javne linije NT ( trunk )

Uređaj prihvaća standardnu SIM karticu vašeg GSM davatelja usluga ( providera ).
Konfigurira se se vrlo jednostavno preko DTMF kodova ili PC.

U kompletu je jedinica za napajanje, priključni kabel i GSM antena.

 

GSM gateway - ISDN BRI ili PRI

 

Koristi se kao ISDN sučelje za komunikaciju između fiksne i 900/1800 MHz GSM mobilne mreže.
Postoje jednokanalna ili dvokanalna izvedba uređaja.
Konektira se na PBX ( kućna telefonska centrala, bilo kojeg proizvođača i tipa ), na:
   - ISDN javnu liniju-trunk ( NT )
   - ISDN lokalni telefonski priključak-ekstenziju ( TE )
Uređaj prihvaća standardnu SIM karticu vašeg GSM davatelja suluga ( providera ).
Omogućuje preusmjeravanje GSM poziva, SMS poruka, prezentaciju broja potivatelja - CLIP, prijenos podataka o tarifi - AOC i dr.

Konfigurira se sa PC preko RS232 porta.
U kompletu je jedinica za napajanje, priključni kabel ( 1 ili 2, ovisno o broju kanala ), GSM antena te software za konfiguraciju.

   

Smart Technologies

SMART_Board_480.jpg
   

AVOCOR

Vividtouch logo.jpg
   

Panasonic

panasonic_logo.jpg
   

Aastra

aastra_logo.jpg
   
© ALLROUNDER