GSM KOMANDERI I KONTROLERI

GSM kontroler - ULTIMATE II

Kontroler Ultimate slika

GSM kontroler - komander Ultimate II  je uređaj kojim se putem GSM mreže izvršavaju naredbe za:

 • daljinsko upravljanje procesa, sustava ili  uređaja
 • kontrolu pristupa i 
 • dojavu alarma 

Daljinsko upravljanje, kontrola pristupa kao i dojava alarma izvršava se SMS porukom ili telefonskim pozivom, odnosno uređaj može slati ili primati SMS poruke te biti pozvan ili pozivati korisnika.
"Free call" opcija omogućava jednostavno uključenje / isključenje izlaza besplatnim telefonskim pozivom. 

Uređaj ima 2 (dva) relejna digitalna izlaza, od kojih je Izlaz 2. namjenjen za uključivanje / isključivanje telefonskim pozivom i SMS porukom , a Izlaz 1. samo SMS porukom.

GSM kontroler ima vrlo široke mogućnosti primjene i to:

 • za daljinsko otvaranje/zatvaranje garažnim vratima ili ulaznim parking rampama
 • za daljinsko upravljanje sustavima za nadzor nivoa vode, temperature, plina ... ili
 • za daljinsko upravljanje rasvjetom
 • za kućne alarmne sustave, odnosno upozorenja
 • za daljinsko resetiranje opreme
 • i t.d.

 Alarmno upozorenje

GSM kontroler se može koristiti za alarmiranje putem SMS-a ili telefonskog poziva. Tekst SMS-a kreira sam korisnik, kao i brojeve telefona na koje se šalju SMS-i  ili telefonski pozivi upozorenja. Upozorenje telefonskim pozivom je besplatno. Kontroler pruža napredne mogućnosti  kao što je detekcija tona zauzeća i ponovljeni poziv.

Daljinska kontrola

Daljinsko upravljanje - kontrola može se izvršiti putem SMS-a ili putem telefonskog poziva. Korisnik šalje odgovarajuće naredbe putem SMS-a i na taj način aktivira odgovarajući izlaz GSM kontrolera. Jedan izlaz (broj 2) kontrolera od njih 2, može se aktivirati i putem telefonskog poziva.Telefonski poziv je besplatan jer uređaj automatski odbija dolazni poziv čim provjerom utvrdi da je pozivateljev telefonaki broj na listi ovlaštenih korisnika koji su prethodno upisani u uređaj.

Rezervno napajanje

U slučaju nestanka električne energije iz distribucijske mreže, uređaj će se automatski prebaciti na napajanje iz baterije, koja omogućava do 20 sati kontinuiranog rada. Uređaj ima integriran baterijski regulator punjenja koji kontrolira punjenje baterije kada je uređaj spojen na distributersku elektro mrežu. Kontroler također šalje SMS upozorenje u slučaju nestanka struje ili pada napona ispod kritične razine.

Funkcija zaštite

GSM kontroler ima ugrađene napredne sigurnosne značajke kao što su provjera stanja mreže i automatiski reset u slučaju nemogućnosti prijave na GSM mrežu u određenom vremenskom roku. Kontroler također ima instaliranu i „watchdog" funkciju koja se koristi za kontrolu funkcionalnosti GSM modula i automatsko vraćanje u slučaju njegovog kvara.

GSM Ultimate II SW

Podešavanje - programiranje postavki uređaja је jednostavno uz pomoć PC software-a i USB komunikacije.

Za podešavanje uređaja i unos podataka, koristi se namjenska aplikacija.

Uređaj komunicira s računalom preko USB porta pa je prije pokretanja aplikacije nužno instalirati odgovarajući drajver.

Kako bi se omogućio prijenos podataka sa računala na GSM kontroler, potrebno je najprije umetnuti SIM karticu u uređaj, zatim ga povezati sa računalom, potom uključiti sam uređaj i sačekati da se registrira na GSM mrežu te nakon toga pokrenuti PC aplikaciju i programirati postavke za funkcionalnost.

U kompletu GSM kontrolera su:

 • GSM kontroler - Ultimate II ( 1 kom )
 • Metalno kućište za kontroler ( 1 kom )
 • DIN  montažna spojnica -štipaljka ( 1 kom )
 • USB programator ( 1 kom )
 • GSM antena ( 1 kom )
 • Napajanje 24 V ( 1 kom )
 • Polimer baterija 1000 mAh ( 1 kom )

GSM komander GM-2

GSM komander GM-2 (commander) namjenjen je za daljinsko upravljanje i nadgledanje određenih uređaja i sustava preko mobilne GSM mreže slanjem SMS poruka. Uređaj ima 2 digitalna ulaza i izlaza preko kojih se mogu kontrolirati dva elektro uređaja te nadgledati status dvaju senzora sa standardnim GSM mobilnim telefonom.
Na digitalnim ulazima se prikupljaju odgovarajući podaci - informacije o svim promjenama koje se događaju na uređajima - senzorima koji su priključeni na te ulaze te se potom ti podaci o promjenama mogu slati putem GSM mreže, odnosno putem SMS poruke do korisnika.
Uz GSM komander GM2 za njegovu funkcionalnost je potrebna SIM kartica mobilnoga operatera (GSM 900/1800 MHz).

Tipična namjena uporabe je uključenje/isključenje električnih uređaja s određenim kašnjenjem kao i generiranje alarmnih obavjesti (SMS) na temelju prikupljanih informacija dobivenih od odgovarajućih senzora (za vrata, gibanje, temperaturu, razinu tekućine, plin it.d.)

Odgovarajuće naredbe za promjene na jednom ili dva električna uređaja sa udaljene lokacije komanderu GM-2 šalju se preko GSM mobilnog telefona, odnosno SMS porukama. Komander GM-2 prima automatski generirane SMS alarme od jednog ili dva konektirana senzora i šalje ih na odgovarajući GSM mobilni telefon.

Za kvalitetan i pouzdan rad komandera potrebno je imati:

 • Valjanu SIM karticu GSM operatera, koja se umetne u komander
 • Dobar nivo GSM signala na lokaciji gdje se postavlja komander
 • Električno napajanje 230VAC, 50/60Hz
 • Baterijsko napajanje (opcionalno) - za rad komandera u slučaju nestanka elekrične energije

Radi fizičke zašite ili zaštite od vlage, od prašine, temeperature i sl. komander se može ugraditi i u odgovarajuće kućište (GEWISS - modul GV40023)

Postoje 2 verzije GSM komandera GM-2 i to:

 • GM - 2V, koji se koristi za otvaranje garažnih vrata ili dvorišnih vrata ili drugih barijera - vrata, pozivanjem GSM broja (SIM kartice) komandera GM-2
 • GM - 2A, koji se koristi za nadzor prijevoznog sredstva -alarm krađe             

U paketu - kompletu su: komander, antena i upute za uporabu.

   

Smart Technologies

SMART_Board_SBM680E.jpg
   

AVOCOR

Vividtouch logo.jpg
   

Panasonic

panasonic_logo.jpg
   

Aastra

aastra_logo.jpg
   
© ALLROUNDER