Vizija, misija i strategija

VIZIJA

Biti prepoznati po:

Znanju - dokazanom i vezinim s područjem i predmetom rada
Sposobnosti – stjecanja, prijenosa i primjene znanja
Volji - za učinkovitu upotrebu znanja i sposobnosti

MISIJA

Naša je misija transfer znanja: ostvariti pristup tamo gdje se znanje stvara i materijalizira, usvojiti ga, dodati mu vlastito i prenijeti ga onima kojima je potrebno.

Veliki sustavi i subjekti koji ih prate koriste, stvaraju i materijaliziraju znanja-pretvaraju ih u proizvode i rješenja sukladno potrebama tržišta koje nastoje kontrolirati i njime upravljati. Cilj im je pristupiti i pridobiti svakog potencijalnog kupca, no to ne mogu sami.

Kupcima su potrebna rješenja i proizvodi koji će na najbolji način zadovoljiti njihove potrebe, ali nemaju dovoljno znanja i informacije da ih sami pronađu, odaberu, nauče se njima služiti, stave u funkciju i održavaju.
To je zadaća koju želimo obavljati. Ključne su riječi znanje, sposobnost i dakako volja.

POSLOVNA STRATEGIJA I POLITIKA
RID d.o.o. je tijekom svojeg uspješnog dugogodišnjeg poslovanja ostalo dosljedno svojoj razvojnoj strategiji: ulaganju u vrhunsko informatičko znanje na području računalnih i telekomunikacijskih sustava ( data, voice, video, multimedija, LAN, WAN ), proizvoda i IT rješenja ( u domeni inormatičko - komunikacijskih i poslovnih sustava ), što pretpostavlja stalno unapređivanje kadrovske osnovice, održavanje i proširivanje poslovnih odnosa sa vodećim svjetskim proizvođačima i sustavno širenje mreže korisnika, temeljeno na kvaliteti usluga i sposobnosti efikasnog rješavanja raznovrsnih komercijalno-tehničkih problema koje svakodnevno generira odabrano područje rada.

Temeljna poslovna orijentacija poduzeća jest pružanje sistem - integratorske podrške ključnim korisnicima sa dominirajućom projektnom prodajom, značajno zastupljenom produktnom prodajom, te tehničkom podrškom i naprednim uslugama.

Svoje ciljeve ostvarujemo proširenjem i unapređenjem sadržaja i oblika poslovne suradnje sa partnerima i ključnim korisnicima,sa težištem na razvoju kooperacijske mreže i outsourcingu, te širenjem na nova tržišta, samostalno i u suradnji sa strateškim partnerima, uz oslonac na lokalne IT tvrtke ( poslovno povezivanje, transfer znanja u područjima sistem integracije, produktne i projektne prodaje, tehničke podrške i usluga ).

   

Smart Technologies

smart_logo.jpg
   

AVOCOR

Vividtouch logo.jpg
   

Panasonic

panasonic_logo.jpg
   

Aastra

aastra_logo.jpg
   
© ALLROUNDER