Povijest

R I D  d.o.o.  je privatno trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, a utemeljeno je 1991. godine, pod nazivom Infotehna servis.

Namjera je utemeljitelja bila da svoja znanja i zamisli o organizaciji, sadržaju i načinu poslovanja u području projektiranja i izgradnje računalnih sustava, te o proizvodnji, prodaji i održavanju elektroničkih uređaja, provjere samostalnim nastupom na tržištu.

Tradiciju i kontinuitet RID d.o.o. gradilo je na dugogodišnjem, često pionirskom djelovanju osnivača i suradnika u praćenju, osmišljavanju i primjeni najkvalitetnijih IT rješenja i opreme za informatičko - komunikacijske i poslovne sustave.

Od osnutka do danas jedini je cilj bio kvalitetno udovoljiti zahtjevima korisnika upućujući ih pritom na nove tehnologije, u čijem je uvođenju na ove prostore RID d.o.o.odigralo značajnu ulogu. Neki od tih poduhvata bili su instaliranje prvih mreža diljem Hrvatske, izgradnja prvih multiprotokolnih mreža ( TCP/IP, IPX, SNA ) i privatnih multiprotokolnih WAN mreža, te dovođenje vodećih svjetskih proizvođača računalne i komunikacijske opreme na naše tržište.

RID d.o.o. je pravodobno uočilo, pripremilo se i podržalo svoje korisnike u tehnološkom zaokretu od klasičnih na suvremene informacijsko - komunikacijske i multimedijalne sustave, a stečenim je znanjem i iskustvom osiguralo svoje mjesto među vodećim hrvatskim tvrtkama specijaliziranima za njihovo projektiranje, izgradnju i održavanje.

Poslovanje RID d.o.o. temelji se prije svega na održavanju visoke razine vlastitoga stručnog potencijala, ali isto tako, i na razgranatoj poslovnoj suradnji s tvrtkama, ustanovama i stručnjacima u zemlji i inozemstvu. Na navedenom se zasniva i program razvoja kojim je predviđena visoka specijalizacija i stvaranje kadrovskih i materijalnih pretpostavki za usvajanje i distribuciju novih dostignuća u informatici i telekomunikacijama.

   

Smart Technologies

smart_logo.jpg
   

AVOCOR

Vividtouch logo.jpg
   

Panasonic

panasonic_logo.jpg
   

Aastra

aastra_logo.jpg
   
© ALLROUNDER