Djelatnost

 

INTERAKTIVNI EKRANI/PANELI/ZASLONI I PLOČE (SMART board)

Konsalting, prodaja, implementacija i održavanje:

 • interaktivnih ploča (SMART Board) različitih formata, dimenzija, modela i tipova izvedbe, sa i bez projektora i dr.
 • Interaktivnih ravnih (flat) ekrana/panela/zaslona
 • interaktivnih folija na izlozima (folija + projektor ili  LCD TV
 • prateće interaktivne i prezentacijske opreme i softvera: dokument kamera, interaktivnih ekrana/monitora, flat panela, interaktivnih stolova, i dr.
 • softvera za interaktivnu edukaciju i business

 

INTERAKTIVNI VIDEOKONFERENCIJSKI SUSTAVI 

Konzalting, prodaja, implementacija i održavanje:

 • različitih tipova interaktivnih videokonferencijskih sustava za različite namjene (obrazovanje i business)
 • videokonferencijskih sustava kao što su: sobni (room), osobni (desktop),  mobile, za komunikaciju preko TCP/IP, SIP ili ISDN protokola.

 KUĆNE TELEFONSKE CENTRALE, POZIVNI I KONTAKT  CENTRI

Konsulting, prodaja,  implementacija i održavanje

 • analognih, digitalnih, hibridnih i IP kućnih telefonskih centrala ( Panasonic, Aastra - Businessphone, ...)
 • pratećih rješenja i opreme za telefoniju kao što su: CDR - softveri za praćenje i zapis telefonskih troškova, govorne pošte, automatski posrednici, i dr.
 • analognih i ISDN BRI i PRI GSM gatewaya, odnosno uređaja za direktan pristup u GSM mrežu i smanjenje troškova komunikacije između fiksne i mobilne mreže
 • GSM komandera  / komunikatora (commander), odnosno uređaja za daljinski nadzor, upravljanje, kontrolu putem GSM mreže

 RAČUNALNE MREŽE - STRUKTURNO KABLIRANJE (LAN i WLAN)

 • konsulting, projektiranje, isporuka opreme, izvođenje i atestiranje ( certificiranje ) računalnih LAN i WLAN mreža, odnosno mreža strukturnog kabliranja svih kategorija ( Cat.5E, Cat.6, Cat.7 ), s jamstvom do 25 godina.
 • prodaja kompletne pasivne opreme za lokalne računalne mreže, od kabela, komunikacijskaih ormara, patch panela i kabela, vodilica kabela do priključnica i dr.
 • prodaja i implementacija aktivne data komunikacijske opreme za data/računalne mreže kao što su: preklopnici ( switchevi ), usmjerivači ( routeri ), modemi, mrežne kartice i dr.
 • povezivanje dvaju ili više udaljenih lokacija / LAN mreža u jedinstvenu /data mrežu ( optikom ili bakrom ).
 • prodaja i implementacije software za nadzor i upravljanje data / računalnim mrežama.

 MULTIMEDIJA

 • Konsulting, isporuka opreme, izvođenje i održavanje različitih multimedijalnih rješenja i sustava, svih veličina i za različite namjene.
 • konsulting, prodaja, implementacija i održavanje najmodernije videoprezentacijske i projekcijske opreme kao što su: videokonferencijski sustavi, interaktivne ploče (SMART board), videoprezentacijski - informacijski izlozi na dodir (touch), videozidovi, projektori, prezentacijska platna, plazme i LCD TV, dokument kamere i dr.

 VIDEOZID SUSTAVI 

 • prodaja i implementacija profesionalnih videozidova, različitih oblika, veličina i za različite namjene.

 USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE I ODRŽAVANJA

 • podrška korisnicima i projektantima u izradi rješenja, projektne dokumentacije i troškovnika za data, videokonferencijsku, telefonsku (voice) i računalnu opremu i sustave te za računalne LAN i WLAN mreže.
 • usluge održavanja i dijagnostike data, videokonferencijske, telefonske (voice) i računalne opreme i sustava te za računalne LAN i WLAN mreže, na lokaciji korisnika (on-site) i radionički.
 • usluge sistem - inženjerskih i sistem - administratorskih poslova
 • usluge mjerenja i certificiranja LAN i WLAN računalnih mreža


   

Smart Technologies

SMART_Board_X885.jpg
   

AVOCOR

Vividtouch logo.jpg
   

Panasonic

panasonic_logo.jpg
   

Aastra

aastra_logo.jpg
   
© ALLROUNDER